Nieuwe penningmeester No Guts No Glory

Per 1 november jongstleden heeft stichting No Guts No Glory een nieuwe penningmeester, en wat voor één! We zijn heel blij en dankbaar dat we Tineke de Mug bereid hebben gevonden zich belangeloos in te zetten voor NGNG. Tineke heeft door haar professionele carriere al een jarenlange ervaring opgebouwd in het verzorgen van de financiële verslaglegging van een stichting. Meer over Tineke vind je hier, onderaan de pagina.

De verantwoordelijkheid van de penningmeester is, om samen met de twee andere bestuursleden van de stichting de stichting te vertegenwoordigen. Dit betekent dat hij of zij verantwoordelijk is voor de wettelijke verplichtingen op het gebied van de financiële verslaglegging. De penningmeester maakt en bewaakt het budget en voert financieel beleid voor de korte en lange termijn. Ook zorgt de penningmeester ervoor dat de betrokkenen bij de stichting volgens het vastgestelde financiële beleid werken. Het bestuur heeft een controlerende functie op de overige commissies van vrijwilligers en laat zich tegelijk controleren en legt verantwoording af, zodat er altijd genoeg transparantie naar de donateurs en begunstigden is.

In de afgelopen periode heeft Nathalie Rijk de rol van penningmeester voor ons vervuld. We bedanken Nathalie voor haar enorme inzet, daadkracht en doorzettingsvermogen.