Wens indienen


Hoe dien ik een wens in?

Via de mail info@stichtingngng.nl kan je een verzoek indienen.
Vermeld hierin je volledige naam, adres en telefoonnummer.

Stichting No Guts No Glory heeft een aantal voorwaarden:

Onze doelgroep bestaat uit mensen (van alle leeftijden) met kanker of hun mantelzorger. Het gaat niet alleen om mensen waarvan de levensverwachting kort is, maar ook mensen die nog midden in het behandeltraject zitten of net klaar zijn.

Een wens of verzoek is een concrete vraag en de muzikale belevenis is hierin leidend.

De wens is geen verrassing, mensen met kanker hebben vaak al het gevoel regie kwijt te raken na een diagnose. We willen hen juist betrekken en zelf mee laten bepalen.

Er wordt een contactpersoon aangewezen die contact met de stichting onderhoudt. Dit kan ook de begunstigde zelf zijn. De contactpersoon is actief betrokken bij de realisatie van de wens en kan zo nodig andere naasten, vrienden en familie betrekken. 

Elke wens wordt gedeeld op onze site en social media kanalen.
Dit, omdat we transparant moeten en willen zijn naar onze achterban wat er met donaties gebeurt.
De begunstigde levert voor de wens een foto met hoge resolutie, die duidelijk is en geen filter heeft.
Daarnaast een stuk tekst met achtergrond van de situatie en uitleg waarom het laten uitkomen van de muzikale wens, verschil maakt.
Vlak na de wens wordt er een verslag gedeeld met beeld en schrijft  de begunstigde hier aan mee en levert daarvan foto’s aan.

Wij geloven in het ‘pay it forward’ systeem.
Om die reden vragen we jou aandacht te genereren voor onze stichting. Zodat jouw netwerk, het ook een ander gunt om een muzikale wens te laten uitkomen.
Dit kan via social media, je naasten vragen ons te volgen en/of hen te wijzen op het feit dat om wensen te laten uitkomen, wij volledig afhankelijk zijn van donaties en naamsbekendheid.

Let op: we zijn geen eventbureau om in te schakelen om jouw feest volledig te organiseren en bekostigen. Dit is niet de doelstelling van onze stichting en niet haalbaar voor ons. De nadruk ligt op het mogelijk maken en organiseren van muzikale wensen.

Als je een wens hebt die past bij onze doelstelling dan ontvangen we jouw verzoek graag per e-mail naar info@stichtingngng.nl en gaan wij ons best doen om er iets heel moois van te maken!