Nalatenschap schenken

Overweeg je om gedeeltelijk je nalatenschap te schenken aan een goed doel?
Door jouw nalatenschap te schenken aan stichting No Guts No Glory draag je
bij aan de diverse muzikale projecten en wensen die we realiseren voor mensen
met kanker en hun mantelzorgers, en de mentale ondersteuning die wij hen bieden.
Je zorgt daarmee dat jouw ideaal voort blijft leven.

Het vast laten leggen dat je wil nalaten aan NGNG na je overlijden is
van onschatbare waarde voor de stichting en onze begunstigden.
Zo’n nalatenschap vastleggen is niet zomaar geregeld door dit zelf ergens te
noteren of uit te spreken naar je naasten. Dit kan alleen geregeld worden via een
notaris.

Lees hier meer over wat dit kan inhouden: nalaten aan goede doelen en andere
erfgenamen | Notaris.nl

Het voordeel van het (gedeeltelijk) schenken van je nalatenschap, is dat er geen
erfbelasting betaald hoeft te worden door de stichting en het volledige bedrag
dat je kiest om te schenken, dus daadwerkelijk naar de stichting zal gaan.
Stichting No Guts No Glory is niet aangesloten bij overkoepelende organisaties die
schenkingen werven en verdelen, dus overweeg je ons wat na te laten en dit
specifiek te regelen dan weet je ook zeker dat jouw gekozen schenking volledig
ten goede komt aan NGNG.

Wij danken je heel hartelijk voor het willen overwegen van een schenking aan
ons doel.

Stichting No Guts No Glory is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Wij hebben een CBF keurmerk en we zijn
aangesloten bij Goededoelen.nl.