Bestuur

Ellen

Ellen Gerritsen

Directeur
(De enige die een vergoeding krijgt vanuit de stichting voor 24 uur per week. Alle andere bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen vergoeding.)

No Guts No Glory werd in december 2010 opgericht voor mijn broer Sander en ik ben daardoor vanaf dag één betrokken.
Vlak voor zijn overlijden beloofde ik hem NGNG niet los te laten.
Ik vind het dan ook een eer om directeur van deze mooie stichting te zijn en te mogen werken met bevlogen mensen om samen met veel liefde, al is het maar een klein beetje, verschil te kunnen maken.

Mijn taken zijn onder andere zorgen voor morele ondersteuning van de begunstigden, het uitvoeren van hun wensen, coördinatie van de vrijwilligers, organiseren van benefietevenementen waaronder concerten en andere acties om geld in te zamelen, opzetten van campagnes, nieuwsberichten schrijven, social media onderhouden, merchandise verkoop, mail beantwoorden en contactpersoon zijn voor de pers.
Ik geloof in positieve promotie en in de kracht van muziek. Daarom probeer ik veel dingen te organiseren die met muziek te maken hebben en probeer ik artiesten te betrekken wat resulteerde in 2 singles, (waarvan eentje binnen een dag op nummer één terecht kwam) een videoclip en inmiddels hebben al vele artiesten opgetreden in ons NGNG shirt waaronder The National. 

No Guts No Glory was het levensmotto van mijn broer en ik hoop dat de stichting veel mensen motiveert en inspireert om in actie te komen en guts te tonen waar anderen die het nodig hebben, weer steun en kracht uit kunnen putten.

Samen kunnen we dingen mooier maken!

Ruben van Eijk

Voorzitter

Hoi! Mijn naam is Ruben van Eijk en ik ben Head of Creative Shop CEE bij Facebook en voorzitter in het bestuur van NGNG.

Wat jaren geleden begon als vrolijk pingpongen op Twitter groeide uit tot een bijzonder waardevol en rijk contact met Ellen. Met het over en weer (h)erkennen van waarden en wensen groeide de betrokkenheid met No Guts No Glory en daarmee de wens om te helpen.

De Stichting is al lang een stevig onderdeel van het contact en ik draag met letterlijk alle liefde bij aan de kracht van No Guts No Glory en ik hoop Ellen, Tineke, David, de begunstigde(n) en iedereen die NGNG een warm hart toedraagt te kunnen ondersteunen waar mogelijk. Kortom: Uit vriendschap geboren; een groot hart voor NGNG.

Ik ben erg trots dat ik actief kan bijdragen aan de doelen die de Stichting stelt.

Tineke de Mug

Penningmeester

Hoi, ik ben Tineke.

Sinds 2013 ben ik actief bij Stichting NGNG, eerst als Penningmeester van stichting No Guts No Glory en daarna tijdelijk als Voorzitter. In het voorjaar 2020 heb ik ervoor gekozen mijn oude beroep als verpleegkundige op te pakken omdat ik als producent in de culturele sector geen werkzaamheden in het vooruitzicht had. Hierdoor had ik een pauze als bestuurslid ingelast wegens de werkdruk. Maar ik ben blij dat ik de draad weer mag en kan oppakken als penningmeester voor de stichting.

Ik heb HBO Verpleegkunde gestudeerd en heb, na wat jaren in de medische zorg gewerkt te hebben, een carrièreswitch gemaakt naar de culturele sector als productiemanager. Ik bereid shows en festivals voor en ben op locatie aanwezig om het geplande te coördineren en uit te voeren. En inmiddels dus weer terug in de zorg.

Ik heb de stichting altijd op de voet gevolgd vanwege de vele raakvlakken die ik met Ellen heb, zowel in kennissenkring als interesses, en daardoor ook een gevoel van grote verbondenheid heb.

Ik heb ook veel bewondering voor Ellens inzet en toewijding voor de stichting. Ik vind het een eer om deel uit te maken van het team dat haar mag ondersteunen en adviseren.

David Brinks

Secretaris

Hoi, ik ben David. Freelance copywriter en behoorlijk actief als vrijwilliger voor allerlei organisaties. Dus toen ik Ellen ontmoette en op het door NGNG georganiseerde Jankfest zelf kon ervaren wat de stichting doet, heb ik me gelijk aangemeld om mee te helpen. Omdat dit een stichting is waarbij je direct kunt meehelpen aan een positieve ervaring voor mensen met kanker en hun sociale omgeving. Ik heb gezien dat het werkt en ik wil dit graag voor nog veel meer mensen mogelijk maken. Vandaar dat ik het een eer vond om als secretaris toe te mogen treden tot het bestuur.

Wat ik doe voor NGNG? Ideeën verzinnen voor fondsenwerving, meedenken over teksten en persmomenten, mijn uitgebreide netwerk beschikbaar stellen en hand- en spandiensten leveren waar nodig.

Het is dankbaar werk. You should try it!