Bestuursmededeling

De afgelopen 5,5 jaar runde Ellen Gerritsen met hart en ziel stichting No Guts No Glory.

Alle uitvoerende en beslissende taken lagen bij haar. (Met steeds waar nodig de instemmingen van het stichtingsbestuur)

De Stichting, opgericht door haar broer Sander, is een belangrijke plek gaan innemen in het leven van Ellen.

En Ellen door het werk wat zij doet, in het leven van velen.

De stichting is sinds de oprichting enorm gegroeid. Zoals op de site; en in de jaarverslagen te lezen valt zijn de taken steeds omvangrijker geworden.

Beslissingen, het begeleiden en adviseren; campagnes en persmomenten, alles doet en deed Ellen met veel liefde, toewijding en professionaliteit.

Na vijf jaar heeft het bestuur de stichting en Ellen’s arbeid en haar arbeidsuren onder de loep genomen. De liefde van Ellen voor haar werk is enorm, de uren die zij erin stopt zijn inmiddels meer dan die van een full-time baan. Ze heeft naast de zorg voor haar gezin, de vele werkuren voor NGNG lang geprobeerd ook nog genoeg betaalde freelance opdrachten te blijven uitvoeren om rond te komen, maar dit gaat niet meer. Het succes van de stichting werd daarmee een probleem.

Hierom heeft het bestuur besloten over te gaan op een splitsing van Ellens taken en haar voor een deel van de taken (onder andere de marketing, de vrijwilligersbegeleiding – zie elders de volledige taken omschrijving) te gaan belonen met een vergoeding. Dit is een gepaste vergoeding; een vergoeding die er voor zorgt dat Ellen haar werk kan doen, zonder zelf in de problemen te komen. En een vergoeding die past bij haar verantwoordelijkheden.

Er zijn een aantal restricties opgenomen in het toekennen van de maandelijkse vergoeding:

1. begunstigden mogen er nooit onder lijden dat Ellen een vergoeding ontvangt

2. Wanneer er een tekort ontstaat vervalt het beloningssysteem

3. Ellen rapporteert in bestuursvergaderingen over de door haar uitgevoerde taken en houdt een urenlijst bij.

Een deel van haar werk zal dus vergoed gaan worden en de rest zal zij vrijwillig blijven doen. Wij willen namens Ellen met klem benadrukken dat alle contact met begunstigden en familie en netwerk en ook het contact met nabestaanden van begunstigden niet vergoed zal gaan worden. Deze kerntaken van de stichting blijven vrijwilligerswerk; voor dit contact worden geen uren geschreven.

Wij als bestuur, zijn ontzettend dankbaar dat Ellen dit werk met zoveel passie en vol overgave kan blijven doen.

Ook zijn wij verheugd dat wij onze werkgeversplicht kunnen uitvoeren en op deze manier voor en de stichting en Ellen kunnen garanderen dat er continuïteit van werk is en zal blijven.

In de financiële jaarverslagen geven wij volledige openheid omtrent de vergoedingen, maar mocht u deze willen weten/inzien dan kan dit altijd, neemt u dan even contact op?

Met vriendelijke groet,

Het bestuur
Tineke de Mug – Penningmeester
Sanne Vroom – Secretaris