Wat kun je van ons verwachten?

Stichting No Guts No Glory zamelt geld in voor onverzekerde medische behandelingen tegen kanker, ongeacht het type kanker. Wij bieden financiële en morele steun aan kankerpatiënten en zijn continu bezig met acties om geld in te zamelen en via (social) media aandacht te vragen voor het probleem. Wij vinden namelijk dat geld geen reden mag zijn om iemand een kans op extra tijd en kwaliteit van leven te ontnemen!

Als je onze begunstigde wordt, ondersteunen we door:

 • je – samen met je netwerk – de financiële zorgen uit handen te nemen;
 • samen met je contactpersoon zorg te dragen voor de administratieve afhandeling van de behandeling(en) de we hebben afgesproken te financieren;
 • jou en je directe naasten moreel te steunen;
 • (media)aandacht te vragen voor het probleem, zodat we deel van de oplossing worden en er meer en betere behandelingen verzekerd beschikbaar komen voor mensen met kanker.

Dat doen we door:

 • (te helpen bij) het inzamelen van geld en daarbij gebruik te maken van onze ANBI status als stichting;
 • fondsenwerfacties op te zetten die geld opbrengen door het leven te vieren;
 • onze naamsbekendheid, website, (social) media-aanwezigheid en netwerk van vrijwilligers continu in te zetten om fondsenwerfactiviteiten te initiëren en ondersteunen;
 • je netwerk te ondersteunen bij het inzamelen van geld door te adviseren over zichtbaarheid, beschikbaar stellen van standaardmails en acties, delen van ideeën die elders hebben gewerkt, coaching op voortgang;
 • continue aandacht te vragen voor het probleem en mede daardoor deel te worden van de oplossing.

Een paar spelregels:

 • Stichting No Guts No Glory streeft er te allen tijden naar om het netwerk van haar begunstigde(n) te helpen voldoende financiële middelen te genereren om de behandeling van begunstigde(n) te betalen, maar is er niet verantwoordelijk voor wanneer dat niet lukt;
 • Met het door Stichting No Guts No Glory ingezameld geld worden de rekeningen van medische behandelingen betaald. We zijn niet verantwoordelijk voor reis- en verblijfkosten om de behandelingen te ondergaan;
 • Al het geld dat binnenkomt bij de stichting wordt evenredig verdeeld over de begunstigden
 • Begunstigde stelt een contactpersoon aan die de administratie afhandelt om de begunstigde te ontlasten en om van tevoren behandelplannen aan te leveren bij de stichting zodat er middelen al dan niet gereserveerd kunnen worden;
 • Stichting NGNG behoudt zich het recht voor om bepaalde behandelingen uit te sluiten van vergoeding;
 • Begunstigde laat zich gedurende het traject regelmatig controleren door zijn of haar voormalig behandelend arts;
 • De stichting betaalt enkel rechtstreeks uit aan de betreffende behandelaars.

Momenteel werken wij hard aan een herpositionering van stichting No Guts No Glory.
Hierdoor zijn we niet in de gelegenheid om meer dan de huidige begunstigden van ondersteuning te voorzien.
Er kunnen daarom geen nieuwe aanvragen ingediend worden.