Particulieren

Particulieren

Je kunt je donatie storten op rekeningnummer IBAN: NL61 TRIO 0198 4024 49 t.n.v. No Guts No Glory Tilburg of rechtstreeks met Ideal veilig online betalen via de doneerknop. We houden een minimum van €3,50 aan, omdat de transactiekosten €0,35 zijn en wij door onze ANBI status minimaal 90% van het overgemaakte bedrag aan ons doel zelf moeten besteden. En dat doen we natuurlijk graag. Uiteraard mag je ook meer storten.

Je kan ons als particulier incidenteel steunen, maar denk ook eens aan een vast bedrag per maand. Dat laatste kan al vanaf €3,50 per maand. Met iedere Euro kunnen we mensen helpen.

Stichting No Guts No Glory is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen voor de rekeningen die wij betalen voor onze begunstigden en geen belasting betalen over de ontvangen giften.  Het betekent ook dat je als donateur je giften mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Als je veel geeft, helpt de belastingdienst mee. Je mag als particulier vaak al je giften van de inkomensbelasting aftrekken. Dit mag als:

  • je boven een drempel uitkomt, de drempel is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van 60,- euro. Er is ook een maximum dat je af mag trekken: 10% van je drempelinkomen.
  • je de giften doet aan Stichting No Guts No Glory en andere Algemeen Nut Beogende Instellingen.
  • je geen tegenprestatie ontvangt voor je gift. Bijvoorbeeld: misschien gaat onze stichting in de toekomst nog wat verkopen (als je iets leuks weet, we horen het graag!). Als je iets koopt, zal het betaalde bedrag niet aftrekbaar zijn.
  • je bij de belastingdienst kunt aantonen dat je de gift hebt gedaan. Dus maak je bedrag rechtstreeks over op de bankrekening van No Guts No Glory, dan geldt je bankafschrift als bewijs.
Vaardigheden

Gepubliceerd op

maart 22, 2014