Je aanmelden als begunstigde

Hieronder willen we je graag uitleggen hoe we te werk gaan als we een aanmelding krijgen.

Als er vanuit de stichting een mogelijkheid tot ondersteuning lijkt is het in principe zo dat wie zich het eerst aanmeldt ook het eerst in aanmerking komt. Wel is daarvoor altijd een intakegesprek  nodig. Op het moment dat je hulpvraag binnenkomt, willen we onderstaande vragen graag beantwoord zien, waarna het definitieve besluit valt. In het intakegesprek bespreek je met onder andere onze ‘intaker’ (psycholoog) het volgende:

 • Heb je van een Nederlandse arts te horen gekregen dat je ‘ uitbehandeld’ bent?
 • Heb je daarna een second opinion gevraagd bij een andere arts?
 • Vraag je hulp voor een in Nederland onverzekerde behandeling (en is er gecheckt of de behandeling inderdaad onverzekerd is)?
 • Waar, bij wie en om welke behandeling gaat het?
 • Is er al een behandelplan aanwezig?
 • Welk bedrag is nodig?
 • Binnen welke termijn is het bedrag nodig?
 • Heb je een netwerk achter je dat bereid is je te ondersteunen en moeite te doen om geld in te zamelen?

Wat verwachten we van jou en de mensen om je heen?

 • Beschik je over een netwerk om (mee te helpen) het geld in te zamelen met ondersteuning van de stichting?
 • Heb jij of heeft je netwerk al pogingen ondernomen om het geld in te zamelen?
 • Is je netwerk bereid actief te zijn bij het inzamelen van giften aan de stichting?
 • Gaan jij en je netwerk ermee akkoord dat  de giften aan de stichting niet gebonden zijn aan jou persoonlijk c.q. een specifiek ander persoon, maar dat de stichting – bij verschillende begunstigden – de verdeling van de middelen over de verschillende begunstigden bepaalt?
 • Heb je een contactpersoon die administratieve vaardigheden bezit en kan rapporteren over de voortgang van de behandeling en die ervoor zorgdraagt dat de rekeningen doorgestuurd worden?
 • Voel je je emotioneel en fysiek stabiel en sterk genoeg om een dergelijk traject aan te kunnen?
 • Verwacht je nog een redelijke kans op een goede kwaliteit van leven te krijgen met de betreffende behandeling?
 • Zijn jij en je netwerk bereid mee te werken aan publiciteit rondom de stichting (foto en verhaal op de website of in andere media), uiteraard als de fysieke gesteldheid dat toelaat?